×
En del av Stockholms stad

Ledning/Styrelse

Kommunfullmäktige i Stockholm har det yttersta ägaransvaret för Stockholms Stadsteater AB och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv, m.m. I styrelsen för Stockholms Stadsteater AB sitter förtroendevalda politiker.

Styrelsen

Ordförande: Karin Gustafsson (S)
Vice ordförande: Madeleine Sjöstedt  (L)

Ord. ledamot: Mariana Penchansky Buzaglo (S)
Ord. ledamot: Aurora Leijonmarck (MP)   
Ord. ledamot: Johanna Karlsson (V)
Ord. ledamot: Anette Hellström (M)
Ord. ledamot: Arba Kokalari (M)
Suppleant: Theo Caldwell (S)
Suppleant: Inger Lagerman (S)
Suppleant: Marja Sandin-Wester (MP)
Suppleant: Heinz Spira (V)
Suppleant: Lars Sporrong (M)
Suppleant: Katja Hessle (M)
Suppleant: Anette Björklund Brifalk (L)

Styrelsesekreterare: Victoria Rossi

Revisorer

Ordinarie revisor: Jenny Göthberg
Revisorssuppleant: Hans Gavin
Lekmannarevisor: Susann Jensen Engström
Lekmannarevisorsuppleant: Inge-Britt Lundin

Ledningsgrupp

Sture Carlsson VD och ansvarig utgivare 
Malin Dahlberg  Administration- och ekonomichef
Andreas Eriksson IT/OT-chef
Albin Flinkas Bitr konstnärlig chef Parkteatern
Carolina Frände Konstnärlig chef Skärholmen
Olof Hanson Konstnärlig chef Vällingby
Lena Joelsson Vice VD och HR-chef
Peter Kollarik Program- och produktionschef
Sissela Kyle  Konstnärlig chef Parkteatern
Maria Mårsell Avdelningschef Litteratur- och biblioteksavdelningen
Bosse Persson Musik- och evenemangschef
Ingela Roos Chef för varumärke och kommunikationsutveckling
Victoria Rossi
 Chefsjurist
Anna Takanen Teater – scenkonstchef
Johan Wirfält Forum/Debatt- och filmchef
Yamineth Åhman Eriksson VD-assistent / Planeringskoordinator 

Ledningsgruppens AU

Sture Carlsson VD och ansvarig utgivare
Malin Dahlberg Administration- och ekonomichef
Andreas Eriksson IT/OT-chef
Lena Joelsson Vice VD och HR-chef
Peter Kollarik Program- och produktionschef
Ingela Roos Chef för varumärke och kommunikationsutveckling
Victoria Rossi Chefsjurist
Yamineth Åhman Eriksson VD-assistent / Planeringskoordinator