×
En del av Stockholms stad

Integritetspolicy

I maj infördes GDPR, en ny viktig reglering inom EU för dataskydd som ersatte personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. Bland annat innebär det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Personuppgiftsansvar

Kulturhuset Stadsteatern är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling, varför denna integritetspolicy kontinuerligt kommer att uppdateras.

Offentlighetsprincipen

Kulturhuset Stadsteatern är ett kommunalt aktiebolag och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir som huvudregel allmänna handlingar.

Personuppgiftsbehandlingar

Bokning och biljettköp

Personuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) som lämnas i samband med bokning och biljettköp sparas bara så länge som det krävs för administration av köpet, det vill säga utskick av biljetter, ev. föreställningsinformation, ev. utvärdering samt efterarbete. Fakturaunderlaget för biljettköpet sparas enligt gällande bokföringsregler.

Nyhetsbrevsprenumeration

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig, länk finns i nyhetsbrevet, tar vi bort dina personuppgifter.

Intresseförfrågningar avseende anställning

Personuppgifter som lämnas i samband med intresseförfrågningar avseende anställning hos oss och jobbansökningar sparas och gallras enligt arkivlagens bestämmelser.

E-post

E-post som kommer in till Kulturhuset Stadsteatern blir normalt en allmän handling. Enligt arkivlagen är Kulturhuset Stadsteatern skyldig att bevara allmänna handlingar. Utgångspunkten är att det är tillåtet att behandla personuppgifter för att uppfylla kraven i arkivlagen. Alla e-postmeddelanden hos Kulturhuset Stadsteatern är dock inte allmänna handlingar. När e-posten väl är mottagen av Kulturhuset Stadsteatern beror det därför på innehållet om och hur länge det sparas.

Cookies

En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Du kan blockera din dator mot cookies, men vissa funktioner på webbplatsen kan då upphöra att fungera. På Kulturhuset Stadsteaterns webbplats används en så kallad sessionscookie för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis vid beställningar av biljetter. Sessionscookien försvinner när du lämnar webbplatsen. Det finns en ytterligare typ av cookie som kallas för permanent cookie, den innebär att det sparas en fil som ligger kvar på din dator. Den används till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du köper biljetter eller beställer prenumeration av vårt nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras hos oss och används för administration av din beställning. Uppgifterna du lämnar i samband med prenumerationen av vårt nyhetsbrev kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Kulturhuset Stadsteaterns utbud. När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss, använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Säkerhetsåtgärder

Kulturhuset Stadsteatern använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter samt har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Principen för behandling av personuppgifter vid Kulturhuset Stadsteatern är att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter, för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål, har tillgång till dem.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att efter ansökan en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter om dig som Kulturhuset Stadsteatern behandlar. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade samt raderade. Skicka en undertecknad begäran per post till oss (ej e-post). Adressuppgifter finner du under rubriken Kontakta oss.

Vid övriga frågor avseende vår databehandling av personuppgifter, kontakta oss via epost  dataskyddsombud@stadsteatern.stockholm.se

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Hit har du rätt att vända dig vid klagomål.